:: home :: seminars
url: http://www.phy.bg.ac.yu

Seminars

20.09.2012. :: Seminar - Mark Plesko


S E M I N A R

Formiranje spin-off kompanija iz akademske sfere

dr Mark Pleško
Vlasnik i osnivač kompanije Cosylab, Slovenija

Seminar će biti održan u četvrtak, 20. septembra u sali biblioteke Instituta za fiziku sa početkom u 14h.Apstrakt

Cosylab je spin-off kompanija Instituta Jožef Stefan iz Ljubljane. Osnovao ju je 2001. godine dr Mark Pleško sa grupom svojih studenata, sa ciljem komercijalizovanja znanja iz oblasti fizike akceleratora. Danas je kompanija vodeća u svetu za integraciju kontrolnih sistema za akceleratore i druge velike uređaje u fizici i zapošljava 60 istraživača i inžinjera. Pleško će govoriti o tome kako je kompanija nastala, kakve su prepreke morale biti savladane i o čemu treba voditi računa kada se formiraju spin-off kompanije iz akademske sfere.