:: home :: news
url: http://www.phy.bg.ac.yu

News

10.09.2012. :: Izbor u zvanje - Aleksandar Matkovic


Naučno veće Instituta za fiziku je pokrenulo postupak za izbor Aleksandra Matkovića u zvanje istraživač saradnik. Izveštaj Komisije u sastavu dr Radoš Gajić, naučni savetnik Instituta za fiziku, dr Darko Tanasković, naučni saradnik Instituta za fiziku i prof.dr Milan Tadić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i propratni materijal za izbor imenovanog u pomenuto zvanje se od 10.09.2012. godine nalaze u biblioteci Instituta za fiziku na uvidu javnosti.