:: home :: news
url: http://www.phy.bg.ac.yu

News

12.07.2012. :: Izbor u zvanje - Nenad Lazarevic


Naučno veće Instituta za fiziku je pokrenulo postupak za izbor dr Nenada Lazarevića u zvanje naučni saradnik.Izveštaj Komisije u sastavu dr Maja Šćepanović, naučni savetnik Instituta za fiziku, dr Zorana Dohčević-Mitrović, naučni savetnik Instituta za fiziku, dr Darko Tanasković, naučni saradnik Instituta za fiziku i prof. dr Milan Damnjanović, redovni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i propratna dokumentacija za izbor imenovanog u pomenuto zvanje se od 12.07.2012. godine nalaze u biblioteci Instituta za fiziku na uvidu javnosti.