:: home :: news
url: http://www.phy.bg.ac.yu

News

04.07.2012. :: ATLAS eksperiment u CERN-u - Nova čestica kandidat za Higsov bozon


Na seminaru u Ženevi 4. jula 2012. god. ATLAS i CMS eksperimenti na Velikom hadronskom sudaraču u CERN-u predstavili su svoje najnovije preliminarne rezultate traganja za Higs česticom.

ATLAS eksperiment je saopštio da postoje jaki pokazatelji o postojanju nove čestice čija je masa oko 126 puta veća od mase protona, tj. ~126.5 GeV. Rezultati su dobijeni na podacima sakupljenim tokom 2011 i 2012 godine, pri čemu se na analizi podataka iz 2012 godini još uvek radi. Predstavljeni rezultati su označeni kao preliminarni jer su bazirani na ograničenoj količini podataka. Novi podaci, koji će biti sakupljeni tokom narednih meseci, omogućiće da se stekne potpunija slika i precizno odredi priroda ove nove česticei i njen značaj za naše razumevanje osnovnih fenomena mikro sveta i univerzuma.

Novi podaci će dati odgovor na osnovno pitanje da li su svojstva nove čestice takva kao što se očekuje da ih ima Higs bozon, poslednji nedostajući element u teoriji poznatoj kao Standardni model. Danas prikazani rezultati se mogu karakterisati rečima generalnog direktora CERN-a, Rolf Hojer-a, "Dostignuta je prekretnica u našem razumevanju prirode."

intervju sa Fabiolom Đianoti, portparolom ATLAS kolaboracije, o rezultatima potrage za Higs bozonom mozete preuzeti ovde.
ATLAS eksperiment - Moguci kandidat za raspad Higs bozona