:: home :: events
url: http://www.phy.bg.ac.yu

Events

28.11.2007. :: Odbrana doktorske disertacije

Mr MIHAILO RABASOVIC, diplomirani fizicar, branice svoju doktorsku disertaciju pod nazivom:
"ODREDJIVANJE PROSTORNOG PROFILA LASERSKOG ZRACENJA IMPULSNOM FOTOAKUSTIKOM U GASNIM SMESAMA"
u sredu 28. novembra 2007. godine u 15 casova u fizickom amfiteatru, sala 661, III sprat, Studentski trg 12.