Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: seminars
print

Seminars

20.06.2011. :: Seminar ponedeljkom - Aleksandar Nesic


Seminar

Ponedeljak, 20. juni 2011. godine u 14:15 sati u biblioteci Instituta za fiziku

Nove nekonvencionalne antenske structure

Aleksandar Nešić
Direktor, IMTEL, Beograd
 

Apstrakt:
Biće prikazane štampane antenske strukture koje su istraživane, razvijane i realizovane u Institutu za primenjenu fiziku, kasnije Institutu za mikrotalasnu tehniku i elektroniku, a koje se kvalitativno razlikuju od, do tada, poznatih struktura. Zatim nove napojne strukture, nove varijante integrisanih antenskih struktura i antenskih nizova. Veći broj prikazanih struktura ima potencijelne mogućnosti da nakon nastavka istraživanja preraste u rekonfigurabilne antenske strukture.
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190