Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: seminars
print

Seminars

28.02.2011. :: Seminar ponedeljkom - Goran Pichler

 

Seminar

Ponedeljak, 28. februar 2011. godine u 13 sati u biblioteci Instituta za fiziku

Spektroskopija alkalijskih para i plazme

Goran Pichler
Institut za fiziku, Zagreb


Apstrakt:
Rad laboratorija za femtosekundnu lasersku spektroskopiju na IF-u u Zagrebu prikazat ćemo u slijedećim primjerima:

1. Alkalijska plazma je složen sistem u kojem su prisutni atomski i molekularni spektralni fenomeni. Prikazat ćemo mjerenja vidljivog i infracrvenog spektra natrijeve i cezijeve visokotlačne žarulje i ukazati na prednosti i nedostatke oba izvora svjetlosti. Moguće smjernice daljnjeg razvoja izvora svjetlosti, koji bi se eventualno mogli suprotstaviti izvanredno uspješnom razvoju svjetlećih dioda biti će predložene i diskutirane. Upotreba femtosekundnog lasera za poboljšanje efikasnosti plazma izvora svjetlosti biti će ukratko izložena.

2. Femtosekundni laserski oscilator sa svojim frekventnim češljem djeluje na raspodjelu brzina alkalijskih atoma. Složeno optičko pumpanje frekventnim češljem rezultira u koherentnim akumulacijskim efektima, što se provjerava skeniranjem kontinuiranog lasera preko D1 ili D2 rezonantnih linija rubidija ili cezija. Predstaviti ćemo mogućnosti upotrebe frekventnog češlja pri hlađenju atoma i fotoasocijaciji u alkalijske dimere.

3. Femtosekundno lasersko pojačalo koristili smo za nelinearno miješanje u natrijevim parama. Elektromagnetsko polje lasera inducira nelinearnost u parama natrija i sredstvo se ponaša kao nelinearni optički kristal (hiper Ramanovo raspršenje). Prikazat ćemo najnovije rezultate gdje se očituje ponašanje transijentne rešetke.


Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190