Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: seminars
print

Seminars

21.02.2011. :: Seminar ponedeljkom - Zoran Knezevic

 

Seminar

Ponedeljak, 21. februar 2011. godine u 13 sati u biblioteci Instituta za fiziku

Dinamika malih tela Sunčevog sistema
(i osvrt na istraživački rad AOB)


Zoran Knežević
Astronomska opservatorija, Beograd


Apstrakt:
Sopstveni elementi kretanja asteroida definišu se kao kvazi-integrali problema N tela, ili kao pravi integrali u pojednostavljenoj dinamici. Postoji više načina da se pojednostavi Hamiltonijan i da se dobije njegova integrabilna aproksimacija. Ovde ćemo prikazati metod zasnovan na transformacijama Lijevih redova, gde se putem dve kanoničke transformacije eliminišu kratko- i dugo-periodični poremećaji da bi se na kraju dobio integrabilni sistem. Analitička teorija kretanja asteroida pomoću koje se danas najčešće računaju sopstveni elementi kretanja asteroida uključuje članove razvoja funkcije poremećaja do drugog reda po poremećajnoj masi i četvrtog stepena u ekscentričnosti putanje i nagibu putanjske ravni. Biće opisana i odgovarajuća sintetička teorija, da bismo na kraju predstavili i neke tipične primere primene sopstvenih elemenata na odredjivanje starosti asteroidnih familija, odredjivanje položaja nelinearnih sekularnih rezonanci u faznom prostoru elemenata kretanja, i sl.
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190