Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: seminars
print

Seminars

13.12.2010. :: Seminar - ponedeljak: Branislav Salatic

 

Seminar

Ponedeljak, 13. decembra 2010. godine u 14 sati, u biblioteci Instituta za fiziku

Impulsni laser na bazi Erbijumom dopiranog stakla

Branislav Salatić
Institut za fiziku
Optela d.o.o.


Apstrakt:

Biće prikazani rezultati nedavne realizacije lasera koji koristi Erbijum dopirano staklo kao aktivnu sredinu i radi na 1.5 mikro metara. Laseri na ovoj talasnoj dužini su bezbedni za ljudske oči i imaju značajne vojne i medicinske primene. Izložiće se principi rada laserke sredine sa kvazi tri nivoa kao i razlicite tehnike pobude aktivne sredine ii uslovi za rad u Q-prekidanom rezimu.
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190