Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: seminars
print

Seminars

04.05.2010. :: Seminar - Vladimir Skarka


Seminar

Utorak, 4. maj 2010. godine u 13:15 sati, u biblioteci Instituta za fiziku

Vladimir Škarka
Univerzitet u Anžeu (Francuska)

KONTROLA SVETLOSTI SVETLOŠĆU

SAMOORGANIZACIJA PROSTORNO-VREMENSKIH DISIPATIVNIH SOLITONA U SVETLOSNE LOPTE I VORTEKSE

TEORIJA, SIMULACIJE I EKSPERIMENT


Laserski zraci ili impulsi indukuju u nelinearnom materijalu, kroz koji prolaze, nelinearni indeks prelamanja koji povratnom spregom utiče na njihovo samofokusiranje. Posredstvom odgovarajućeg materijala, svetlost je modifikovana samim svojim elekromagnetnim zračenjem.

Solitoni su samoorganizovane multidimenzione strukture. Kada su optički solitoni potpuno konfinirani u prostoru i vremenu, nazivaju se svetlosnim loptama. Solitoni sa topološkim singularitetom su vorteks solitoni. Proučavana je njihova stabilnost pri propagaciji kroz poluprovodnike na bazi polimera.
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190