Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: seminars
print

Seminars

10.12.2009. :: Seminar Fizickog fakulteta

 


NOVI MODELNI METOD OPISIVANjA ELEKTROSTATICKOG EKRANIRANjA U PLAZMI

Dr Anatolij A. Mihajlov
Naucni savetnik IF


Apstrakt:

Na primerima jedno- i dvo-komponentne plazme se analiziraju nefizicke osobine Debajevog metoda opisivanja unutarplazmenog elektrostatickog ekraniranja. Pokazano je da postoji mogucnost eliminacije pomenutih nefizicnosti zasnovane na primeni istog bazicnog modela. Prezentira se novi modelni, ne-Debajev, metod opisivanja unutarplazmenog elektrostatickog ekraniranja. Na osnovu tog novog metoda odreduje se niz novih parametara koji karakterisu unutarplazmeno ekraniranje. Pokazuje se da ovi novi parametri imaju jasan fizicki smisao i mogu biti korisni kako u teorijskim istrazivanjima, tako i pri interpretaciji eksperimentalnih rezultata.


Seminar ce se odrzati u cetvrtak 10. decembra 2009. godine u 14:00 casova u fizickom amfiteatru, sala 661 na Fizickom fakultetu, Studentski trg 12, III sprat.
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190