Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: seminars
print

Seminars

20.06.2008. :: Kolokvijum Instituta za fiziku

 

U petak 20. juna 2008. godine u 12:30 sati,
u sali 10 Instituta za fiziku, Pregrevica br. 118, Zemun

dr Vladimir Škarka
Univerzitet u Anžeu, Francuska

SAMOORGANIZACIJA PROSTORNO-VREMENSKIH DISIPATIVNIH SOLITONA U SVETLOSNE LOPTE
TEORIJA, SIMULACIJE I EKSPERIMENT


Teoriju disipativnih solitona koristimo za bolje razumevanje mnoštva prirodnih fenomena: od egzotičnih, kao sto je maskare kada okean, za vreme plime, ulazi u Amazon, sve do uobičajenih ali ne potpuno razjašnjenih fenomena kao što su munje.
Disipativni solitoni su samoorganizovane multidimenzione strukture kod kojih su gubici uravnoteženi pojačanjem. Kada su optički disipativni solitoni potpuno konfinirani u prostoru i vremenu, nazivaju se svetlosnim loptama.
Generacija, propagacija i stabilnost optičkih prostorno-vremenskih disipativnih solitona istraživani su sinergijom numeričkih metoda i analitickog varijacionog pristupa. Utvrdjivanje domena parametara u kome su disipativni solitoni stabilni, doprinosi odredjivanju najpovoljnijih eksperimentalnih uslova za njihovu realizaciju.
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190