Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: seminars
print

Seminars

13.03.2008. :: Odbrana doktorske disertacije

 

LABORATORIJA ZA GASNU ELEKTRONIKU

najavljuje odbranu doktorske disertacije

«Modelovanje Townsendovih pražnjenja na visokim E/N i niskom pritisku»

mr Vladimir Stojanović
istraživač saradnik Instituta za fiziku u Beogradu

koja će se održati
u četvrtak, 13. marta 2008. godine u sali 61 Elektrotehničkog fakulteta sa početkom u 17 sati
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190