Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: news
print

News

05.10.2011. :: Promocija istraživanja i inovacija u funkciji konkurentnosti

Imamo zadovoljstvo da Vas pozovemo da uzmete aktivno učešće u dvodnevnom medjunarodnom skupu, pod nazivom

PROMOCIJA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJA U FUNKCIJI KONKURENTNOSTI
19-20 oktobar 2011, Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, Beograd

koji u partnerstvu organizuju Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, i Privredna komore Srbije, u okviru projekata I3E, WBC-VMnet i EEN, sa ciljem da se ojača saradnja izmedju nauke i privrede, posebno u oblasti istraživanja i inovacija.

U okviru prepodnevnih radionica, nakon predstavljanja istraživačke agende, vodiča za inovacije i modela saradnje univerzitet-preduzeća, slede prezentacije iskustava i dostignuća u regionu u ovim oblastima, primera najbolje prakse domaćih preduzeća, raspoloživih izvora finansiranja , kao i primenjenih modela transfera tehnologija i znanja kod nas i u svetu.

Popodnevni deo je planiran za "brokerske" aktivnosti gde će nakon kratkih prezentacija preduzeća, istraživačkih timova i projektnih ideja organizovanih u okviru tri paralelne sesije, sa fokusom na FP7 i CIP, uslediti individualni sastanci učesnika. Cilj je da se kroz promociju i mobilizaciju istraživačkih resursa u regionu, pokrenu inovacije u domaćim preduzećima i njihovo veće uključenje u medjunardne projekte.

Osim učešća predstavnika resornih Ministarstava, partnerskih institucija I3E, WBC-VMNet i EEN projekata, u aktivnosti skupa su uključeni eminentni strani i domaći stručnjaci iz oblasti istraživanja, inovacija i biznisa.

Očekuje se učešće stranih i domaćih preduzeća, istraživačkih timova, institucija za podršku malim i srednjim preduzećima, privrednih komora i razvojnih agencija u regionu, kao i predstavnika fondova za finansiranje razvoja, istraživanja i inovacija.

U cilju što bolje organizacije skupa (Agenda data u prilogu), posebno popodnevnih "brokerskih" aktivnosti molimo Vas da Vaše učešće prijavite najkasnije do 7. oktobra popunjavanjem Registracionog formulara, datog u prilogu, i na taj način omogućite predstavljanje vaših istraživanja, proizvoda, usluga i projektnih ideja, potencijalnim partnerima.

Kontakt: Igor Stanković, igor at ipb.ac.rs, +381(0)11-3713-124

Agenda: http://indico.ipb.ac.rs/materialDisplay.py?materialId=0&confId=229
Pozivnica: http://indico.ipb.ac.rs/materialDisplay.py?materialId=2&confId=229
Registracioni formular: http://indico.ipb.ac.rs/materialDisplay.py?materialId=1&confId=229
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190