Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: news
print

News

02.12.2010. :: Overa zdravstvenih knjizica i dokumentacija

 

Pocela je overa zdravstvenih knjizica za narednu kalendarsku 2011.godinu za saradnike Instituta za fiziku. Novina je da ce naredna overa vaziti 12 meseci, tj od 01.01.2011. do 31.12.2011.god. Saradnici sa prebivalistem van Beograda mogu preuzeti potreban materijal za overu. Ovom prilikom potrebno je dostaviti potvrde za srednjoskolce i studente. Saradnici koji su ostali bez mesta za overu u knjizicama, mogu preuzeti nove.

Saradnici se podsecaju na obavezu da po dobijanju Diplome o stecenom magistarskom i doktorskom zvanju, dostave fotokopiju kadrovskoj sluzbi radi odlaganja istih u njihov personalni dosije. Mnogi saradnici su dostavili samo Uverenje, koje je vazeci akt do izdavanja Diplome.

Saradnici koji su na revers podigli radne knjizice, a nisu ih do sada vratili u personalni dosije, mole se da hitno, vracanjem ovog dokumenta, kompletiraju svoju radnu dokumentaciju.

Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190