Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: news
print

News

27.05.2009. :: Protokol o saradnji sa Institutom za Fiziku i Institutom za biologiju "Sinisa Stankovic"

  U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, danas, 27. maja 2009. godine potpisani su Protokoli o saradnji sa dva naša najznačajnija instituta u oblasti prirodnih nauka: Institutom za fiziku i Institutom za biologiju "Siniša Stanković".
Protokole su potpisali: u ime SANU predsednik Nikola Hajdin a u ime instituta Dragan Popović direktor Instituta za fiziku i Miodrag Petrović, direktor Instituta za biologiju. Svečanom potpisivanju prisustvovali su i potpredsednici SANU Ljubisav Rakić i Nikola Tasić.

Imajući u vidu mogućnosti i korist saradnje, SANU i Instituti ovim protokolima utvrđuju zajedničke ciljeve i zadatke u oblasti zajedničkog naučnoistraživačkog rada, u kreiranju i realizaciji naučnoistraživačkih programa i projekata koji će se obavljati u prostorijama Instituta. Protokolima je predviđeno da se naučni kadar SANU uključi u istraživačke projekte Instituta i na poslovima primene naučnih saznanja posebno u oblasti fundamentalnih i primenjenih istraživanja kao i da učestvuje u realizaciji konkretnih projekata.
Protokolima je predviđeno i: zajedničko organizovanje naučnih skupova; javnih rasprava; konsultativno savetodavnih sastanaka radi razmene znanja i iskustava; usavršavanje naučnoistraživačkih i stručnih kadrova; obogaćivanje naučne i stručne dokumentacije i sistema naučnih informacija.

SANU će omogućiti istraživačkim grupama Instituta učešće u međunarodnoj naučnoj saradnji koju SANU ostvaruje u okviru ugovora o saradnji sa inostranim Akademijama i njihovim institutima.

Međusobnu saradnju, učesnici ovog protokola ostvaruju zajedničkim: utvrđivanjem Programa naučnoistraživačkog rada, istraživanjem i praćenjem savremenih metoda naučnoistraživačkog rada i stvaranjem uslova za njihovo dalje razvijanje i unapređivanje.
Međusobna saradnja zasnivaće se na principima ravnopravnosti i međusobnog informisanja o svim pitanjima od značaja za saradnju.

Predsednik SANU, potpredsednici i direktori Instituta saglasili su se da je nedopustivo malo ulaganje u nauku u Srbiji. Svako odvajanje manje od 1% ukupnog budžeta ne može se smatrati sprovođenjem bilo kakve politike u oblasti nauke. Ovakvim odnosom prema nauci Srbija ostaje na začelju zemalja u tranziciji i gubi trku sa zemljama u regionu koje su bile niže rangirane od Srbije.

Potpisivanje protokola ima za cilj produbljivanje saradnje SANU i Instituta i obezbeđivanje kontinuiranog razvoja nauke i tehnološkog razvoja u Srbiji u vreme svetske ekonomske krize i nastup svih relevantnih naučnoistraživačkih institucija na domaćem i svetskom tržištu.

Vest na web prezentaciji Srpske akademije nauka i umetnosti

Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190