Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: news
print

News

08.05.2009. :: Info dani - FP Ljudi i EURAXESSMinistarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije organizuje INFO DANE o 7. Okvirnom programu Evropske unije (FP7) sa posebnim osvrtom na oblast LJUDI (People) i EURAXESS program mobilnosti istraživača u Kragujevcu, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.

Pored prezentacija o 7. Okvirnom programu i otvorenim pozivima za oblast LJUDI (akcenat na mogućnost jačanja između nauke i privrede), Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj će predstaviti i programe kroz koje pruža podršku našim istraživačima, kao i mogućnosti za mobilnost naših istraživača u Evropi i Srbiji.

Pozivaju se predstavnici naučnoistraživačke javnosti i malih i srednjih preduzeća da prisustvuju ovom informativnom skupu i upoznaju se sa aktuelnostima bez obzira da li već imaju iskustvo u Okvirnim programima Evropske unije, ili tek nameravaju da učestvuju u njima.Raspored održavanja Info dana:

Kragujevac, 13. maja 2009. godine (sreda), Svečana sala Rektorata (Jovana Cvijića b.b 6, 34000 Kragujevac), sa početkom u 10:00h.

Niš, 14. maja 2009. godine (četvrtak), Svečana sala Rektorata (Univerzitetski trg 2, 18000 Niš), sa početkom u 10:00h.

Beograd, 15. maja 2009. godine (petak), Svečana sala Građevinskog fakulteta u Beogradu (Bulevar Kralja Aleksandra 73, 11000 Beograd), sa početkom u 10:00h.

Novi Sad, 18. maja 2009. godine (ponedeljak), Svečana sala Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad) sa početkom u 10:00h.

Radni program za Kragujevac, Niš i Beograd


Info dan Ljudi i Euraxess

10,00-10,10 Pozdravna reč

10,10-10,30 Prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra i Nacionalni koordinator za FP7

Učešće Srbije u Sedmom okvirnom programu

10.30-10.45 Prof. dr Nada Dragović, pomoćnik ministra

Programi MNTR za podršku istraživačima

10,45-11,00 Nada Milošević, Nacionalna kontakt osoba za oblast LJUDI

Program LJUDI i otvoreni pozivi

11,00-11,20 Prof. dr Miroslav Trajanović, ekspert u Programskom komitetu EU za oblast LJUDI

Radni program PEOPLE za 2010. godinu

11,20-11,30 Pauza za kafu

11,30-11,45 Marija Šola, Nacionalna kontakt osoba za finansije

Uloga komorskog sistema u procesu evropskih integracija

11,45-12,00 Jelena Kolić, Konsultativni Biro za međunarodne integracije, MNTR

Aktivnosti biroa (prošle, planirane) i pomoć istraživačima

12,00-12,10 Nataša Kecman, Privredna komora Srbije

Uloga komorskog sistema u procesu evropskih integracija

12,10-12,30 Prof. dr Miroslav Trajanović, ekspert u Programskom komitetu EU za oblast LJUDI

Mobilnost istraživača u Evropi i Srbiji

12,30-12,50 Milan Zdravković, EURAXESS u Srbiji, www.euraxess.rs

12,50-13,30 Pitanja, odgovori i diskusijaRadni program za Novi Sad


Info dan Ljudi i Euraxess


10,00-10,10 Pozdravna reč

10,10-10,30 Prof. dr Viktor Nedović, pomoćnik ministra i Nacionalni koordinator za FP7

Učešće Srbije u Sedmom okvirnom programu

10,30-10,45 Prof. dr Nada Dragović, pomoćnik ministra

Programi MNTR za podršku istraživačima

10,45-11,00 Nada Milošević, Nacionalna kontakt osoba za oblast LJUDI

Program LJUDI i otvoreni pozivi

11,00-11,20 Prof. dr Miroslav Trajanović, ekspert u Programskom komitetu EU za oblast LJUDI

Radni program PEOPLE za 2010. godinu

11,20-11,30 Pauza za kafu

11,30-11,45 Marija Šola, Nacionalna kontakt osoba za finansije

Uloga komorskog sistema u procesu evropskih integracija

11,45-12,00 Jelena Kolić, Konsultativni Biro za međunarodne integracije, MNTR

Aktivnosti biroa (prošle, planirane) i pomoć istraživačima

12.00-12.10 Nataša Kecman, Privredna komora Srbije

Uloga komorskog sistema u procesu evropskih integracija

12,10-12,20 Dragica Koldžin, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

Sufinansiranje tehničke pripreme i mobilnosti istraživača u pripremi projekata

12,20-12,40 Prof. dr Miroslav Trajanović, ekspert u Programskom komitetu EU za oblast LJUDI

Mobilnost istraživača u Evropi i Srbiji

12,40-13,00 Milan Zdravković, EURAXESS u Srbiji, www.euraxess.rs

13,00-13,30 Pitanja, odgovori i diskusija

Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190