Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: news
print

News

13.10.2008. :: Objavljen Srpski citatni indeks - SCIndeks

  Obaveštavamo Vas da je SCIndeks: Srpski citatni indeks publikovan na adresi http://scindeks.nb.rs/. SCIndeks razvija i održava Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON) u saradnji s Narodnom bibliotekom Srbije.

Pristup SCIndeksu je slobodan i besplatan za sve. Registrovanim korisnicima i autorima radova nude se dopunske usluge u okviru servisa Moj SCIndeks.

Preporučujemo Vam SCIndeks i posebno moj SCIndeks. U Vašem je interesu da prilikom registracije, koja je obavezna za sve korisnike servisa Moj Scindeks, upotrebite isto korisničko ime i lozinku kojom se služite za pristup servisu KoBSON.

Povodom publikovanja SCIndeksa održaće se promocija. Za istraživače iz svih istraživačkih institucija sa sedištem u Beogradu prezentacija će se održati prema sledećem rasporedu:
za grupaciju prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka: sreda 15.10.2008. u 11.00, Mašinski fakultet (Amfiteatar)
za grupaciju društvenih i humanističkih nauka: četvrtak 16.10.2008. u 13.00, Filozofski fakultet (Amfiteatar)
za grupaciju medicinskih nauka: utorak, 21.10.2008. u 11.00, Medicinski fakultet (Dekanat)

Učesnici u raspravi biće:
prof. dr Miloš Nedeljković, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
prof. dr Nada Dragović, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj
prof. dr Pero Šipka, Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci
mr. Biljana Kosanović, Narodna biblioteka Srbije – Centar za naučne informacije

Prezentacija na drugim domaćim univerzitetima održaće se tokom novembra. Vest o vremenu i mestu održavanja objavićemo pravovremeno.
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190