Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: news
print

News

30.09.2008. :: Ugrinovci - anketa

  Poštovani saradnici,

Od danas (30.09.2008.) Stambena komisija Instituta za fiziku pokreće Anketu kojom će se utvrditi broj zainteresovanih za rešavanje stambenog pitanja dodelom placeva u Ugrinovcima. Prikupljanje anketnih listova će trajati do petka 17.10.2008. godine, (do kraja radnog vremena tog dana). Popunjavanje Anketnog lista nije obavezujuće i ne traži prilaganje bilo kakvih dokaza vezanih za podatke koje ćete naznačiti u materijalu i služiće za stvaranje realne slike o broju zainteresovanih za gradnju u Ugrinovcima.

Takođe i saradnici koji ne popune Anketni list, kasnije će moći punopravno da konkurišu za placeve, ali po Pravilniku o uslovima za dodelu placeva koji će biti uradjen u skladu sa Uredbom o rešavanju stambenih potreba izabranih, postavljenih i zaposlenih lica kod korisnika sredstava u Državnoj svojini Vlade Republike Srbije.

U Anketi mogu da učestvuju svi zaposleni u Institutu za fiziku, penzioneri Instituta za fiziku i bivši zaposleni saradnici Instituta za fiziku, koji su sada zaposleni u firmama čiji je osnivač IF. Uslov je za sve pobrojane da su bez stana, sa neodgovarajućim stanom (odnosno porodičnom stambenom zgradom u svojini) ili koriste državni (društveni) stan po osnovu zakupa.

ANKETNI LIST možete podići u ARHIVI IF-a. Takođe, tu ćete i predavati popunjene listove koji će potom biti zavedeni i po isteku roka predati Konkursnoj komisiji.

Konkursna komisija će potom pripremiti izveštaj Upravnom odboru koji će doneti, na prvoj sledećoj sednici, odluku o broju placeva koji se dodeljuju i Pravilnik o uslovima za dodelu placeva. Posle donošenja tih odluka biće raspisan Konkurs. Konkursni materijal će biti potpuno isti kao i Anketni, ali će morati da se uz njega prilože odgovarajući dokazi, koji su Vam već naznačeni i u Anketnom listu.

Dodela placeva će se vršiti po završenom Konkursu, a prema Pravilniku kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze (npr. ko ima pravo da učestvuje na Konkursu , rok početka gradnje, povraćaj placeva u slučaju probijanja roka za početak gradnje i sl.).


STAMBENA KOMISIJA INSTITUTA ZA FIZIKU
Dragana Marić, predsednik
Dragan Dramlić, član
Radomir Žikić, član
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190