Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: news
print

News

17.06.2008. :: FP7-Радни програм 2009-10 за ИКТ

  Радни програм за ИКТ теме у посебном програму «Сарадња» Оквирног програма 7 (FP7) дефинише приоритете за позиве за предлоге пројеката који се затварају у 2009. и 2010. години, као и критеријуме који ће бити коришћени за процењивање предлога поднетих по овим позивима.

Радни програм садржи предлоге који су добијени од Програмског комитета, Саветодавне групе - IST Advisory Group (ISTAG), Европских технолошких платформи у ИКТ, као и предлоге који су резултат других активности укључујући радионице на којима су учествовали главни заинтересовани учесници (stakeholders). Радни програм је такође у складу са главним ИКТ стратешким приоритетима дефинисаним у иницијативи i2010 за развој европског информационог друштва.

Позив за учешће на Конференцији "Партнерство у Оквирном програму 7 (FP7-ИКТ)"

FP7-РАДНИ ПРОГРАМ 2009-10 ЗА ИКТ (ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ)

ICT - INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES - Work Programme 2009-10
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190