Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: events
print

Events

09.12.2010. :: Kolokvijum Instituta za fiziku - Darko Djukic

 

KOLOKVIJUM INSTITUTA ZA FIZIKU

Memorijalna sala Zvonka Marica, cetvrtak 9. decembar 2010. u 13:00

ELEKTRONSKI TRANSPORT KROZ MOLEKUL VODONIKA

dr Darko Djukic
Institut za fiziku Beograd


Apstrakt:
Merenje provodnih karakteristika molekula vodonika u električnom kolu

U Kamerlingh Onnes laboratoriji na Institutu za fiziku Univerziteta u Lajdenu je pronađen način za merenje provodnih karakteristika pojedinačnih molekula koristeći jednostavnu metodu mehanički kontrolisanog lomljenja kontakta (Mechanicaly Controlable Break Junction - MCBJ). U vakumu, u kriogenom okruženju, tanka metalna žica (ili litografski pripremljen tanki metalni film) se rastezanjem prekine, pri čemu nastanu dve atomski oštre kontaktne tačke (elektrode), koje usled kriogenog vakuuma ostaju veoma dugo nekontaminirane. Mereći provodnost tokom lomljenja žice u vakuumu, može se uočiti karakteristična, reproducibilna, zavisnot provodnosti kontakta od broja atoma u prečniku nano-žice, sve do konačnog pucanja. Ubacivanjem određenih molekula u atmosferu u kojoj se vrši eksperiment, dolazi do promene provodnih karakteristika kontakta usled kontaminacije. Pažljivom manipulacijom je moguće ostvariti kontakt gde jedan molekul ubačenog gasa premošćava razmak između elektroda i na taj način praktično vezati jedan molekul u električno kolo. U ovom seminaru će biti predstavljen sistem Pt-H2-Pt i rezultati do kojih smo došli mereći DC provodnost, AC provodnost (Point Contact Spectroscopy) i Shot Noise, kao i ponašanje vibracionih moda Pt-H2-Pt sistema pri rastezanju kontakta.

Detalji se mogu videti u:
1) D. Djukic and J.M. van Ruitenbeek, Nano Letters 6, 789 (2006).
2) O. Tal, M. Kiguchi, W.H.A. Thijssen, D. Djukic, C. Untiedt, R.H.M. Smit, and J.M. van Ruitenbeek, Phys. Rev. B 80, 085427 (2009)
3) M. Kiguchi, R. Stadler, I.S. Kristensen, D. Djukic, and J.M. van Ruitenbeek, Phys. Rev. Lett, 98 146802 (2007).

Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190