Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: events
print

Events

18.11.2010. :: Kolokvijum Instituta za fiziku - Nenad Vukmirovic

 

KOLOKVIJUM INSTITUTA ZA FIZIKU

Memorijalna sala Zvonka Marića, četvrtak, 18. novembar 2010. u12:00

Elektronska struktura i transport kroz poluprovodničke materijale

dr Nenad Vukmirović
Laboratorija za primenu računara u nauci
Institut za fiziku Beograd


Apstrakt:

Na ovom predavanju biće dat pregled teorijskih metoda za proračun elektronske strukture i elektronskog transporta kroz poluprovodničke materijale i nanostrukture. Metode će biti ilustrovane prikazom njihove primene na materijale od posebnog interesa za realne elektronske i optoelektronske naprave. Biće predstavljeni rezultati simulacija unutarzonskih optoelektronskih naprava na bazi kvantnih tačaka koji predviđaju znatno bolje karakteristike ovakvih naprava u odnosu na slične naprave na bazi kvantnih jama. Zatim će biti prikazane prve atomističke simulacije elektronskog transporta kroz neuređene organske polimere. Na kraju će biti analizirane superrešetke grafenskih antitačaka i biće pokazano da su nosioci naelektrisanja u njima polaroni, nasuprot slučaju u čistom grafenu.

Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190