Institute of Physics Belgrade
University of Belgrade
Home
About the Institute
Welcome
Short history
Virtual tour
How to reach us
Audits
Structure
Management
People
Departments
Spin-offs
Policies
Research
Projects
Facilities
News
Activities
Seminars
Conferences
Publishing
Events
Graduate School
Links

search
search
:: home :: events
print

Events

21.04.2010. :: Fotonika 2010 – teorija i eksperiment u Srbiji, 21.-23. 04. 2010. Institut za fiziku

  Druga nacionalna konferencija iz fotonike, „Fotonika 2010 – teorija i eksperiment u Srbiji“ se održava u prostorijama Instituta za fiziku, od 21.-23. aprila 2010.


Teme Konferencije obuhvataju:

(1) Optika: linearna, nelineana, koherentna, fizička i dr.

(2) Savremeni materijali u fotonici i njihove osobine: metamaterijali, fotonski (fotonički) kristali, optička vlakna i rešetke

(3) Kvantna i atomska optika

(4) Optoelektronika i optičke komunikacije, optički izvori, detektori i srodni uređaji

(5) Bio-fizika i medicinska optika

(6) Holografija, interferometrija, tomografija

(7) Laseri i laserska interakcija sa materijalima (uključujući atmosferu)

(8) Optička metrologija

(9) Nanofotonika


Prema programu, predviđena su izlaganja u trajanju od 15 min.
Konferencija se organizuje sa ciljem da okupi naučnike i istraživače Srbije iz oblasti fotonike, prvenstveno mlade, kako bi međusobno razmenili najnovije rezulatate.
Više informacije se može naći na sajtu Konferencije:
www.fotonika2010.ipb.ac.rs
Institute of Physics Belgrade - Pregrevica 118 - 11080 Belgrade - Serbia, Switchboard: +381 11 3713000, Fax: +381 11 3162190